Situationen

SITUATIONEN för palestinska flyktingar i Libanon är väldigt svår på många sätt. Flyktingarna saknar rättigheter som att gå i skola, sjukvård och jobba inom statliga och kommunala yrken. UNRWA drar ständigt ner på hjälpen pga. ekonomiska omständigheter och den libanesiska staten erbjuder inte sjukvård åt palestinier eftersom deras sjukvårdslag inte omfattar utlänningar. På grund av detta startades kampanjen ”Project hope for life” för att skänka 6 ambulanser samt medicinsk utrustning till olika flyktingläger där de behövs som mest. Många lever i svår fattigdom och under extrema förhållanden och hjälpen behövs. Det råder stor brist på akutvård, ambulanser och medicinsk utrustning. Ett stort antal insjuknade familjemedlemmar får aldrig någon hjälp eller sjukvård, eftersom den är för dyr.

VARFÖR PROJEKTET BEHÖVS:

1. Hälso- och sjukvården i Libanon är mycket bristfällig och officiella organ som den libanesiska staten och FN (UNRWA) misslyckas med att möta de mest akuta behoven hos palestinierna.

2. Libanesisk sjukvård är dyr och det saknas välutrustade ambulanser att tillgå.

3. Palestinierna i Libanon behöver tillgång till ambulanser för att avhjälpa den värsta akutvården och för att det ibland även förekommer väpnade konflikter.

PROJEKTETS SYFTE:

1. Att skaffa 7 utrustade ambulanser samt medicinsk utrustning åt palestinska flyktingar i Libanon för att avhjälpa den värsta bristen på akutvård.

2. Att framföra ett budskap om ”Hope for life”

3. Hjälpa NGO:s i Libanon att uppfylla sina plikter som att bistå med ökat skydd och säkerhet gällande sjukvård för palestinska flyktingar som lever under svåra omständigheter.

ALLMÄNT OM SITUATIONEN I DE PALESTINSKA FLYKTINGLÄGREN:

Palestinska flyktingars sociala situation är inte säker, palestinier har inget medborgarskap, ingen rätt till jobb inom kommunen/staten vilket leder till osäkerhet, fattigdom och uteslutning. Sjukvård ska tillgodoses av UNWRA men är mycket bristfällig och många insjukna människor får aldrig någon hjälp. Inom slumområden så finns det ingen harmonisk miljö, cirka 70 000 flyktingar bor Ein el hilweh som är Libanons största flyktingläger för palestinier.

Palestinier har som sagt inget medborgarskap och är en diskriminerad minoritetsgrupp i Libanon. De har ingen rätt att rösta i valet och därför kan det inte delta för att förändra eller besluta om något i samhället. Inom flyktinglägren är maktstrukturen väldigt vilsen. Det finns många organisationer inblandade och koordination mellan organisationer saknas.