Välkommen

Projektet är ett samarbete mellan Nordisk Hjälp – Emmaus Fredriskdal – Tuwa specialtransport – och går ut på att vi ska köra ner 7 utrustade ambulanser samt medicinsk utrustning till 7 palestinska flyktingförläggningar i Libanon. Situationen i dessa flyktingförläggningar är mycket alarmerande och flyktingarna har en mycket bristande tillgång till sjukvård.

Varför skriva blogg?

Här kommer vi att hålla omvärlden uppdaterade angående vårt aktuella ambulansprojekt som kommer ske i början av november. Vi kommer även att skriva och uppdatera bloggen med inlägg, bilder och videos under resans gång och ni kommer kunna följa vår spännande resa ner genom Europa och Turkiet till slutdestinationen Libanon!