Situationen i de palestinska flyktinglägren

Sjukvårds situationen i de palestinska flyktinglägren är mycket alarmerande. Många har inte råd att betala sina sjukvårds-räkningar på grund av den utbredda fattigdomen, den medicinska utrustningen är extremt bristfällig och FN:s hjälporgan UNWRA som närvarar i flyktinglägren drar ständigt ner på hjälpen pga. minskade ekonomiska resurser. Den libanesiska staten erbjuder ingen sjukvård för de ca. 450.000 palestinska flyktingarna som är bosatta i Libanon idag. Många är undernärda och en tredjedel av de palestinska flyktingarna i Libanon lider av en kronisk sjukdom. Familjerna får ingen hjälp om någon  familjemedlem insjuknar allvarligt, för det finns inga resurser.

DÄRFÖR har vi startat projektet Project Hope for Life. Vi vill helt enkelt förbättra situationen för de familjer som bor i flyktinglägren för vi anser att vi alla har en moralisk plikt att hjälpa dem. Sjukvård är någonting så självklart här i Sverige, att vi ibland glömmer bort att det inte är en självklarhet för alla.

Vill du veta mer? På denna länk kan du läsa en socio-ekonomisk studie över de palestinska flyktingarnas situation i Libanon. Studien är gjord i samarbete mellan UNWRA och American University of Beirut.

http://fafsweb.aub.edu.lb/aub-unrwa/files/AUB_UNRWA_report_final_draft.pdf

Ein El Helwi Refugee Camp, Lebanon